bibliotekarobsona

BIBLIO.teka Robsona

BIBLIO.teka Robsona

Nowość Jezusa Chrystusa

Stary Testament, choć znacznie obszerniejszy, jest tylko wstępem do najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Historie o stworzeniu świata, losy patriarchów i Narodu Wybranego prowadzą aż do Chrystusa. On jest centralną postacią Biblii, choć pojawia się na jej kartach dopiero w ostatniej jej „ćwiartce”.

Sam Nowy Testament nie jest jednolitą całością. W jego skład wchodzą przede wszystkim cztery Ewangelie opisujące sporą część ziemskiego życia Jezusa. Są tam także Dzieje Apostolskie ukazujące losy pierwszej wspólnoty chrześcijan. Dużą część Nowego Testamentu stanowią listy – świętego Pawła i innych Apostołów i uczniów Jezusa. Wreszcie, Nowy Testament wieńczy Apokalipsa świętego Jana – dzieło równie tajemnicze, co piękne.

Zapraszam do zagłębienia się w tajemnice Nowego Testamentu!

nowy testament
nowy testament

Nowość Jezusa Chrystusa

Stary Testament, choć znacznie obszerniejszy, jest tylko wstępem do najważniejszych wydarzeń historii zbawienia. Historie o stworzeniu świata, losy patriarchów i Narodu Wybranego prowadzą aż do Chrystusa. On jest centralną postacią Biblii, choć pojawia się na jej kartach dopiero w ostatniej jej „ćwiartce”.

Sam Nowy Testament nie jest jednolitą całością. W jego skład wchodzą przede wszystkim cztery Ewangelie opisujące sporą część ziemskiego życia Jezusa. Są tam także Dzieje Apostolskie ukazujące losy pierwszej wspólnoty chrześcijan. Dużą część Nowego Testamentu stanowią listy – świętego Pawła i innych Apostołów i uczniów Jezusa. Wreszcie, Nowy Testament wieńczy Apokalipsa świętego Jana – dzieło równie tajemnicze, co piękne.

Zapraszam do zagłębienia się w tajemnice Nowego Testamentu!

Nowy Testament:

Dzień trzeci. Na co czeka Pan Bóg?

Sanhedryn. Kolegialna głowa Narodu Wybranego

Faryzeusze. Prawo ponad wszystko?

Boże Narodzenie. Biblijne konteksty.

Paweł z Tarsu cz. 3. Apostoł Narodów

Paweł z Tarsu cz. 2. Podróżnik w imię Jezusa

Paweł z Tarsu cz. 1. Droga do nawrócenia

Zeloci i sykariusze. Terroryści czy patrioci?

„Tylko nie mówcie nikomu”. Co to jest sekret mesjański?

Ktoś tu od kogoś ściągał. Dlaczego Ewangelie są do siebie podobne?

Nowa Jerozolima z Apokalipsy – miasto wielkości kontynentu?

Dogadajmy się jakoś… Sobór apostolski w Jerozolimie.

Kara śmierci za kłamstwo? Ananiasz i Safira.

Jezus urodził się… przed Jezusem? Rok Bożego Narodzenia.

Ciemno, zimno, pada śnieg… Czy Jezus urodził się zimą?

Było nas trzech, w każdym z nas inna krew? Mędrcy ze Wschodu.

Sto lat Młodej Parze! Wesele w Kanie Galilejskiej.

Słowo na śniadanie. Kanapki z Ewangelią wg św. Marka.

Apostoł znaczy posłany.

Niech rzuci kamieniem… Jezus i jawnogrzesznica.

Tydzień, który zmienił świat.

W drodze do wsi zwanej Emaus.

Anatomia zdrady. Szymon Piotr i Judasz Iskariota.

Lekarstwo na czas próby. Wytrwałość według Apokalipsy św. Jana.

Ten, który nie minął. Miłosierny Samarytanin.

Kim jesteś? Kobieta z Apokalipsy.

Milczący heros u boku. Józef, mąż Maryi.

Zacheusz, łażenie po drzewach i odsetki do spłaty.

Gdy Pan Jezus był malutki… Ewangelie Dzieciństwa.

W duchu i mocy proroka Eliasza. Jan Chrzciciel.

Kuszenie Jezusa. Pierwsze starcie.

Jeźdźcy Apokalipsy. Spoiler końca świata?

Maria Magdalena. Grzesznica czy Apostołka?

Syn marnotrawny czy Ojciec miłosierny?

Król Herod. Ale który?

Kamenie szlachetne w Apokalipsie św. Jana.