bibliotekarobsona

BIBLIO.teka Robsona

BIBLIO.teka Robsona

Długie przygotowania

Kilkadziesiąt ksiąg Starego Testamentu pełnych historycznych i prawniczych zawiłości może nas przyprawiać o ból głowy. Są to w większości teksty dość trudne i mało dla nas zrozumiałe. Wynika to po części z różnic kulturowych, a po części z braku znajomości Pisma Świętego jako całości. Historia Starego Przymierza jest bowiem jedną z głównych osi historii zbawienia.

Pierwsza część Biblii jest jednocześnie długim procesem przygotowania ludzkości na dzieło odkupienia. Bóg w Starym Testamencie nieustannie wychowuje ludzkość reprezentowaną przez Izrael i przygotowuje ją na nadejście Wcielonego Słowa. Stąd też warto znać Stary Testament, warto pozwolić „wychować się” do spotkania Jezusa w Nowym Przymierzu.

Zapraszam do zgłębienia się w bogactwo Starego Testamentu!

stary testament
stary testament

Długie przygotowania

Kilkadziesiąt ksiąg Starego Testamentu pełnych historycznych i prawniczych zawiłości może nas przyprawiać o ból głowy. Są to w większości teksty dość trudne i mało dla nas zrozumiałe. Wynika to po części z różnic kulturowych, a po części z braku znajomości Pisma Świętego jako całości. Historia Starego Przymierza jest bowiem jedną z głównych osi historii zbawienia.

Pierwsza część Biblii jest jednocześnie długim procesem przygotowania ludzkości na dzieło odkupienia. Bóg w Starym Testamencie nieustannie wychowuje ludzkość reprezentowaną przez Izrael i przygotowuje ją na nadejście Wcielonego Słowa. Stąd też warto znać Stary Testament, warto pozwolić „wychować się” do spotkania Jezusa w Nowym Przymierzu.

Zapraszam do zgłębienia się w bogactwo Starego Testamentu!